Forum Lingua
deutsch czech polski
Kdo jsme?
Kontakty
Dokumentace
Publikace
Plánované akce
Impresum
Hlavní stránka
Forum Lingua

FORUM LINGUA bylo zřízeno organizacemi
 
Česko - německé fórum žen Liberec / CZ
Německo – české fórum žen Berlin / D

FORUM LINGUA Liberec bylo založeno v souladu se záměrem těchto organizací podpořit vícejazyčnou výchovu v předškolním věku v Evropské unii.
Kontaktními osobami jsou:

Irene Bohlen, Liberec:      
bohlen@forumlingua.eu
Ingrid Lottenburger, Berlin:
ingrid.lottenburger@t-online.de
 
 
 FORUM LINGUA LIBEREC / CZ  POMÁHÁ PŘI
 
ZAVEDENÍ VÍCEJAZYČNÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU
- IMERZNÍ METODOU -
V EUROREGIONU NEISSE/NISA/NYSA ZA
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE S KOOPERAČNÍMI PARTNERY

PONTES / D
DOMOWINA / D
MĚSTO ZAWIDÓW / PL


ORGANIZACE BYLA ZŘÍZENA ZA ÚČELEM

Aktivní práce s veřejností pro představení výhod jazykové výchovy v ranném věku

Kontaktní péče pro spolupracující partnery a organizace s podobnými cíli

Zprostředkování přeshraničních partnerství školek

Zprostředkování kooperačních partnerství školek a navazujících škol v Euroregionu Nisa

Organizace vzdělávání multiplikátorů imerzní metody a s tím související organizační zabezpečení v zařízeních

Zprostředkování volných míst ve školkách s nabídkou cizích jazyků

Organizace setkávání s jinými jazyky: předčítání – zpěv – divadlo - malování

Zřízení jazykové kavárny


Dobrovolní spolupracovníci/ týmu - FORUM LINGUA -:

Karin Neumanová, koordinátorka týmu
Markéta Puzrlová
Stanislav Šetina
Lucie Nováková
Lenka Polívková


Adresa:

Ruprechtická 254/119
CZ 460 14 Liberec 14

Návštěvy možné po dohodě telefonem

Telefon: +420 485 110 416
e-mailová adresa:
info@forumlingua.eu

Děkujeme „Svazu Němců v regionech Liberec, Lužice – Severní Čechy“ za vstřícné přijetí v Česko – německém centru setkávání v Liberci

Děkujeme městu Liberec za bezproblémové schválení naší žádosti o otevření Fóra v Česko – německém centru setkávání.

Děkujeme za podporu:


CADENCE INNOVATION k.s. Liberec.


NADACE PRECIOSA Jablonec n.N.


Tarmac CZ a.s., LiberecŠKODA-AUTO Mladá Boleslav/CZ


ŠKODA-AUTO DEUTSCHLAND

 

 

cadence01
preciosa0102
Tarmac01
skoda
nahoru