Forum Lingua
D CZ PL
Kim jestesmy
Kontakt
Dokumentacja
Publikacje
Actualnosci
stopka redakcyjna
stopka redakcyjna
Forum Lingua
Forum Lingua

Ruprechtická 254/119
CZ 460 14 Liberec 14

Wizyty po wstępnym uzgodnieniu telefonicznym

Numer telefonu/ fax: +420 485 110 416
Adres e-mailowy-:
info@forumlingua.eu


Irene Bohlen, Liberec:                    
bohlen@forumlingua.eu

Ingrid Lottenburger, przewodnicząca:
ingrid.lottenburger@t-online.de
13629 Berlin Im Heidewinkel 26a