D            CZ
Kdo jsme?
Kontakty
Plánované akce
Publikace
Dokumentace
Impressum
Startseite
Hlavní stránka

Česko-německé fórum žen

Dokumentace z konferencí

Podzim 2006 v Liberci
„Čím dříve, tím lépe pro budoucnost”
Vícejazyčná výchova ve školkách“

Kliknutím na obrázek otevřete příslušný dokument

Jaro 2005
„Aktivně proti násilí ve škole“

Kliknutím na obrázek otevřete příslušný dokument

Podzim 2004 v Liberci
„Vývoj občanské společnosti – proces rozvoje“

Kliknutím na obrázek otevřete příslušný dokument

Podzim 2003 v Liberci
„Útěky, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa. Odkud přišli? Kde zůstali?“

Kliknutím na obrázek otevřete příslušný dokument

Podzim 2002 v Liberci
„Brání prezidentské dekrety vstupu České republiky do Evropské unie?“

Máte-li zájem o informační materiály, vyžádejte si je...zde


Počátek léta 2002 v Liberci
„Ochrana spotřebitele ve Spolkové republice Německo“

Máte-li zájem o informační materiály, vyžádejte si je...zde


Podzim 2001 v Liberci
„Praha – Berlín, Centra obchodu se ženami /
Státní a nestátní opatření“

Máte-li zájem o informační materiály, vyžádejte si je...zde


Podzim 2000 v Liberci
„Agenda 21 – nové šance pro ženy“

Kliknutím na obrázek otevřete příslušný dokument

agenda2104

Podzim 1998 v Berlíně
„České a německé ženy v občanském dialogu o podobě budoucích vztahů – Změna úhlu pohledu v konfrontaci s minulostí – přítomností – budoucností“

Máte-li zájem o informační materiály, vyžádejte si je...zde


Jaro 1997 v Praze
České a německé ženy před a po 4. konferenci OSN o ženách. Jejich úloha a sebereflexe v rodině, povolání a politice“.

Máte-li zájem o informační materiály, vyžádejte si je...zde


Ve dnech 6.-8. září 1996 se v Bonnu
konala konference „České a německé ženy v procesu smíření“. Konference byla uzavřena závěrečným dokumentem na podporu připravované deklarace o vztazích obou států a založením Fóra žen obou států

Máte-li zájem o informační materiály, vyžádejte si je...zde
 

nahoru

nahoru