D            CZ
Kdo jsme?
Kontakty
Plánované akce
Publikace
Dokumentace
Impresum
Startseite
Hlavní stránka

Česko-německé fórum žen

Kdo jsme?

Ve dnech 6.-8. září 1996 se v Bonnu konala konference „České a německé ženy v procesu smíření“. Byl to dialog mezi ženami třech generací z nejrůznějších oblastí společnosti, pro něž byly německo-české a česko-německé vztahy osobní zkušeností nejrůznějšího druhu, spojenou častokrát s trpkými prožitky.Konference byla uzavřena závěrečným dokumentem na podporu připravované deklarace o vztazích obou států a založením Fóra žen obou států.
 
K rozhodnutí, uspořádat tuto konferenci došly ženy, které byly nebo doposud jsou aktivními členkami organizace Helsinki Citizens‘ Assembly (HCA).

„Německo-česká deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji“ byla schválena v roce 1997.

Cílem a účelem Fóra žen je podpora a prohlubování vzájemných vztahů mezi obyvateli České republiky a Spolkové republiky Německo. Činnost fóra má jak historickou tak i aktuálně politickou dimenzi s orientací na specificky
ženskou perspektivu.

V rámci nadstranického a nadkonfesního dialogu se postihuje perspektiva žen v politickém, ekonomickém, sociálním a kulturním životě.


Fórum žen je otevřeno všem ženám, které se věnují úloze procesu smíření a rozvíjení vztahů dobrého sousedství obou zemí, anebo chtějí případně tuto činnost podpořit.

Za tímto účelem bylo v letech 2000 a 2001 založeno

ČESKO-NĚMECKÉ FÓRUM ŽEN

a

DEUTSCH-TSCHECHISCHES FORUM DER FRAUEN

se sídlem in Liberci / CZ a v Berlíně / D

Předsedkyně obou sdružení koordinují činnost fóra v rámci

Koordinačního výboru

a jsou zároveň mluvčími obou sdružení.


Naše aktivity zahrnují:
- výměnu informací
- organizaci vzájemných setkávání
- pořádání konferencí a seminářů
- podněty a následnou realizaci projektů
  s cílem porozumění mezi národy a
  vzájemného smíření.                                                   

V minulých letech jsme uspořádaly následující konference a semináře:

Jaro 1997 v Praze
„České a německé ženy před a po 4. konferenci OSN o ženách. Jejich úloha a sebereflexe v rodině, povolání a politice“.

Podzim 1998 v Berlíně
„České a německé ženy v občanském dialogu o podobě budoucích vztahů – Změna úhlu pohledu v konfrontaci s minulostí  – přítomností – budoucností“

Podzim 2000 v Liberci
„Agenda 21 – nové šance pro ženy“

Podzim 2001 v Liberci
„Praha – Berlín, Centra obchodu se ženami / Státní a nestátní opatření“

Počátek léta 2002 v Liberci
„Ochrana spotřebitele ve Spolkové republice Německo“

Podzim 2002 v Liberci
„Brání prezidentské dekrety vstupu České republiky do Evropské unie?“

Podzim 2003 v Liberci
„Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa. Odkud přišli? Kde zůstali?“

Podzim 2004 v Liberci
„30 let výročí Helsinské konference a procesu KBSE – Vývoj občanské společnosti. Proces rozvoje“

Naše budoucí plány – bez nároku na úplnost –
jsou následující:
▓  Práva národnostních menšin v Evropské unii

▓  Obnova městských lázní v Liberci, příp. i s novým využitím

▓  Železniční spojení z Berlína do Liberce

▓  Jazyková výuka v příhraničních oblastech

Prezentujeme se také na internetovém portálu Nadace Brücke/Most, na němž je
uveden přehled o všech organizacích, nadacích a osobnostech, které se podílejí na česko-
německém dialogu.

Všechny akce se konají v obou jazycích a jsou z nich vydávány také dvojjazyčné sborníky. Přednáška o ochraně spotřebitele ve Spolkovém republice Německo a konference Útěk,
likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa proběhly v českém, polském a německém jazyce a v těchto jazycích byla vydána i dokumentace.

nahoru